Laťové dopravníky

Dopravníky jsou vhodné pro linky povrchové úpravy, výrobní linky a technologickou dopravu. Jsou tiché a nenáročné na údržbu. Umožňují překonávat převýšení, jejich pohyb může být plynulý s měnitelnou rychlostí nebo taktovaný, kdy břemena stojí na pracovištích a v zadaném taktu přejíždějí z jednoho na druhé. Břemena jsou zavěšena na unašečích přímo na řetězu. Proto se všechna břemena pohybují současně s konstantní roztečí. Nosnost dopravníku roste, když se břemeno zavěsí na více jezdců současně.

Řetězové dopravníky

Řetězové dopravníky slouží k dopravě kusového zboží, mohou zatáčet nebo se větvit pomocí oblouků nebo točen. Slouží k technologické, mezioperační dopravě nebo jako balící a zásobníkové linky. Umožňují přesné polohování, takže k jejich obsluze se používají roboty nebo jiné automaty, jsou použitelné jako sušící linky neboť snesou vysoké teploty. Zásobníkové tratě jsou buď taktované, kdy se břemena posunou o danou rozteč nebo s prokluzným řetězem, kdy břemena stojí v zarážce a řetězy pod nimi stále jedou. Parametry dopravníků, jako je délka, rozteč a počet řetězů, výška dopravníku a rychlost dopravy se stanoví na základě potřeb zákazníka. Dopravníky mohou být doplněny vážícím zařízením, zdvihem a podobně, podle potřeb technologie.

Válečkové a pásové dopravníky

Řetězy mohou být propojeny laťkami nebo specielními nosníky na přesné uložení břemen.

Válečkové a pásové dopravníky